PediaPress

Gedrukte boeken
Gedrukte boeken

Bij vele Mediawiki-projecten zoals Wikibooks en Wikipedia is het voor gebruikers die zijn ingelogd al een tijdje mogelijk om PDF-documenten te maken van je favoriete artikelen. Hierbij is een van de mogelijkheden om een daadwerkelijk boek te maken en te laten afdrukken in boekvorm. PediaPress, zoals het bedrijf heet, is hiermee dus de schakel tussen de oude en nieuwe wereld.

Projecten zoals vrije leermiddelen van Stichting Vrijschrift hebben ineens de mogelijkheid om scholen toegang te geven tot vrije leermiddelen in boekvorm. Hiermee zijn werken in het publieke domein ook ineens weer beschikbaar in PDF- en papiervorm tegen een betaalbare prijs. Want 15 euro voor een boek van circa 300 pagina’s is zeer redelijk te noemen en het roept de vraag op wanneer er vrije content op een compact disc kan worden verkregen.

Published by

Hans Spaans

Unix & security consultant with a passion for Linux, Solaris, PostgreSQL, Perl and network services, but also a strong believer in open and free source, standards and content.